Voľba poštou

Zverejnené
11. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
11. novembra 2022 − 31. decembra 2022
Kategória

VOĽBA DO REFERENDA POŠTOU

Občania s trvalým pobytom v obci Polianka , ktorý sa nachádzajú v čase konania volieb do referenda mimo územia Slovenskej republiky , môžu obec požiadať o voľbu poštou.

Žiadosť zasielajte na emailovú adresu :

obecpolianka@obecpolianka.sk

Prílohy

Žiadne prílohy.