Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška : Nariadenie prípravného konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Jablonka