Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby VN rozvody, NN rozvody, transformačná stanica

Zverejnené
22. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. apríla 2022 − 6. mája 2022
Kategória

Prílohy