Uznesenia č . 31/2022 až 41/2022 zo zasadnutia OZ dňa 9.11.2022

Zverejnené
10. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
10. novembra 2022 − 30. novembra 2022
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty