Územný plán obce

Zverejnené
30. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. septembra 2021 − 30. októbra 2021
Kategória

Prílohy