ÚZEMNÝ PLÁN OBCE POLIANKA – rozsah hodnotenia strategického dokumentu

Zverejnené
25. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
25. februára 2022 − 6. marca 2022
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty