Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre Referendum 2023

Zverejnené
10. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
10. novembra 2022 − 30. novembra 2022
Kategória

REFERENDUM 2023

V súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta Obce Polianka oznamuje, že pre vykonanie referenda, ktoré sa koná dňa 21. januára 2023 na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov utvára volebný okrsok:

Okrsok č. 1 so sídlom a volebnou miestnosťou v Kultúrnom dome v Polianke

Určenie volebných miestností

Dolu podpísaný Pavol Kňazský, starosta obce Polianka, určujem pre Referendum 2023 konaného dňa 23.1.2023 jednu volebnú miestnosť so sídlom :

Kultúrny dom Polianka, Polianka 91, 907 01.

Pavol Kňazský

             starosta obce          

V Polianke 10.11.2022

Prílohy

Žiadne prílohy.

Súvisiace dokumenty