Stavebné povolenie – Rodinný dom

Zverejnené
1. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. augusta 2022 − 15. augusta 2022
Kategória

na parcelách KNC 8923/3, KNC 8923/4, KNC 1194/1, KNC 1194/2, KNC 1558/1,
KNC 8924/1, KNC 8923/1

Prílohy