Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Vrbové

Zverejnené
31. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
31. marca 2022 − 14. apríla 2022
Kategória

Prílohy

Žiadne prílohy.