Preskočiť na obsah

Rozhodnutie o umiestnení stavby – IBV Polianka u Sládečkov komunikácia a spevnené plochy, verejné osvetlenie