Prerušenie distribúcie elektriny

Zverejnené
29. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. septembra 2022 − 28. októbra 2022
Kategória

Prílohy