Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 9.3.2023

Zverejnené
3. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
3. marca 2023 − 9. marca 2023
Kategória

P o z v á n k a

         V súlade s ustanovením § 12, zákona č. 369/1990 Z. z., o obecnom zriadení v platnom znení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v  P o l i a n k e, ktoré sa uskutoční

9. marca 2023 o 15.00 hod.

v kultúrnom dome v Polianke, s nasledovným programom:

 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola uznesení
  3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
  4. Rôzne
  5. Záver

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2/2023

Prílohy

Žiadne prílohy.

Súvisiace dokumenty