Preskočiť na obsah

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 21.4.2023

Zverejnené
14. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
14. apríla 2023 − 22. apríla 2023
Kategória

                                                                                                                                                                                                            

 P o z v á n k a

         V súlade s ustanovením § 12, zákona č. 369/1990 Z. z., o obecnom zriadení v platnom znení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v  P o l i a n k e, ktoré sa uskutoční

21. apríla 2023 o 10.00 hod.

v kultúrnom dome v Polianke, s nasledovným programom:

 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola uznesení
  3. Voľby hlavného kontrolóra
  4. Odpredaj obecného majetku ( Praga V3S )
  5. Predstavenie zámeru – projekt „Alej Pokrivníky“
  6. Rôzne
  7. Záver

V Polianke, dňa 14.4.2023

                                                                                   Kňazský Pavol

                                                                                    starosta obce

Prílohy

Žiadne prílohy.

Súvisiace dokumenty