Pozvánka na zasadnutie OZ 9.11.2022

Zverejnené
4. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
4. novembra 2022 − 10. novembra 2022
Kategória

 P o z v á n k a

         V súlade s ustanovením § 12, zákona č. 369/1990 Z. z., o obecnom zriadení v platnom znení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v  P o l i a n k e, ktoré sa uskutoční

9. novembra 2022 o 15.00 hod.

v kultúrnom dome v Polianke.

 

Prílohy

Súvisiace dokumenty