Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ – záverečné stanoviska z posúdenia strategického dokumentu

Zverejnené
8. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
8. augusta 2022 − 25. augusta 2022
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty