Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním – IBV u Sládečkov

Zverejnené
12. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
12. januára 2023 − 31. januára 2023
Kategória

Prílohy

Žiadne prílohy.