Oznámenie o začatí územného konania

Zverejnené
19. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
19. januára 2022 − 24. mája 2022
Kategória

Prílohy