Oznámenie o začatí stavebného konania

Zverejnené
13. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 13. mája 2022
Kategória

Prílohy