Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania na stavbu „Rodinný dom – novostavba“ – Mgr. Matúš Iľo a manž. Ing. Anna