Oznámenie o začatí konania – výrub drevín

Zverejnené
7. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
7. septembra 2022 − 26. septembra 2022
Kategória

Prílohy

Žiadne prílohy.