Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie

Zverejnené
1. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. apríla 2022 − 15. apríla 2022
Kategória

Prílohy

Žiadne prílohy.