Oznámenie o štatistickom zisťovaní 4.2 – 23.7.2022

Zverejnené
24. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
24. januára 2022 − 23. júla 2022
Kategória

Prílohy