Preskočiť na obsah

Oznámenie o doručení písomnosti občanovi s trvalým pobytom na obci – Mário Šarmír

Zverejnené
12. apríla 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
12. apríla 2024 − 12. mája 2024
Kategória

Oznámenie o doručení písomnosti – Mário Šarmír

Obec Polianka  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

oznamuje

občanovi s trvalým pobytom na obci Polianka, že dňa 8. apríla 2024 bola na Obecný úrad Polianka doručená poštová zásielka – Obec Polianka.

Uvedenú zásielku si možno vyzdvihnúť na Obecnom úrade Polianka v úradných hodinách najneskôr do 12. mája 2024.

V Polianka 12.4.2024

                                                                               Pavol Kňazský

starosta obce

Prílohy

Žiadne prílohy.