Návrh VZN na rok 2023 – o miestnych daniach a miestnom poplatku na TKO a DS

Zverejnené
8. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
4. novembra 2022 − 31. decembra 2022
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty