Čiastočná uzávierka úseku cesty

Zverejnené
15. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. júna 2022 − 30. júla 2022
Kategória

Okresný úrad Nové mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán štátnej správy na základe žiadosti stavebníka povolil čiastočnú uzávierku cesty III. triedy č. 1181 v obci Polianka z dôvodu budovania vodovodnej prípojky k novostavbe rodinného domu na parcelách : 1194, 8923/1, 8924/1, 1558/1 v k. ú. Polianka .

Termín uzávierky : 1.7.2022 – 30.7.2022

Dĺžka uzávierky : cca 50m

Prílohy

Žiadne prílohy.