Zverejnenie počtu obyvateľov, volebných obvodov a počtu volených poslancov

Upravené
28. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. júla 2021 − 25. októbra 2021