Voľby poslanca do Obecného zastupiteľstva v obci Polianka

Upravené
12. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
18. júna 2021 − 31. decembra 2021