Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete

Zverejnené
17. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
17. mája 2021 − 31. decembra 2021