Rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti

Zverejnené
8. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. februára 2021 − 31. marca 2021