Preskočiť na obsah

Registrácia chovu ošípaných

Zverejnené
14. októbra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
14. októbra 2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom, vecne a miestne príslušná podľa zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, opakovane informuje o povinnosti registrácie chovov ošípaných.

Preto všetky chovy ošípaných – teda aj tie, ktoré chovajú čo i len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa tejto legislatívy registrované.

Všetky informácie k registrácii chovov dostanete na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Nové Mesto nad Váhom na telefónnom čísle 032/28 56 022.