Predĺženie núdzového stavu

Zverejnené
12. novembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
12. novembra 2020

Vláda Slovenskej republiky vydala Uznesenie č. 718/2020, ktorým predlžuje núdzový stav, vyhlásený od 1.októbra na 45 dní, o ďalších 45 dní.