Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

Zverejnené
23. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
23. marca 2021 − 1. apríla 2021