Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

Zverejnené
29. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
29. januára 2021 − 5. februára 2021