POZOR! Zmena termínu vývozu separovaného odpadu

Zverejnené
24. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. júna 2021 − 30. júna 2021

Na základe oznámenia od vývozcu separovaného odpadu v našej obci Vás informujeme, že vývoz plastového, kovového odpadu a tetrapakov, ktorý sa mal uskutočniť v pondelok, 28. júna 2021, sa presúva na utorok, 29. júna 2021.