Preskočiť na obsah

Núdzový stav

Zverejnené
30. septembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
30. septembra 2020

Vláda Slovenskej republiky vyhlasuje v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 1.októbra 2020 na obdobie 45 dní na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav.