Mimoriadne núdzové opatrenie

Zverejnené
18. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
18. augusta 2021 − 31. augusta 2022