Kompostéry

Zverejnené
23. novembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
23. novembra 2020

Vážení občania,

v priebehu minulého týždňa sa uskutočnilo roznášanie kompostérov. Ak ste kompostér neobdržali z dôvodu vašej neprítomnosti, prosíme vás, aby si ho prišli, ak máte záujem, prevziať po telefonickej dohode na obecný úrad.

Cena kompostéru je 5eur a na jedno súpisné číslo je možné zakúpiť si jeden kus. Zakúpenie kompostéru si prosím dohodnite na tel. čísle 0911 921 232.