Elektronické sčítanie obyvateľstva – tlačová správa

Upravené
08. mar 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
22. januára 2021 − 31. decembra 2021