Preskočiť na obsah

Dočasná úprava cestovných poriadkov na úseku Myjava – Brezová pod Bradlom

Zverejnené
25. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
25. augusta 2021 − 6. septembra 2021

Na základe žiadosti o úplnú uzávierku cesty č. I/499 v úseku Brezová pod Bradlom, Žriedlová dolina – Brezová pod Bradlom, u Minárčiných Vám oznamujeme, že dňom 28.08.2021 je schválená dočasná úprava cestovných poriadkov linky 303410, 303405  a 303414 v úseku trasy Myjava – Brezová pod Bradlom s platnosťou do 05.09.2021 alebo do skoršieho ukončenia  prác nasledovne:

Linka 303410:

nebude obsluhovaná zastávka: Brezová pod Bradlom, u Minačiných           

Linka 303405:

nebudú obsluhované zastávky: Brezová pod Bradlom, u Minačiných, Brezová pod Bradlom, Hurbanova Dolina, Brezová pod Bradlom, pod Vrchom, Brezová pod Bradlom, u Vaškov                           

Na uvedených linkách sa predpokladá meškanie 5 minút od miesta obchádzky, všetky spoje budú po obchádzku premávať v časoch podľa platných cestovných poriadkov.  

Linka 303414:        

Bude premávať podľa priloženého cestovného poriadku.