Zverejnenie emailovej adresy

Upravené
13. júl 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júna 2020

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie