Záverečný účet obce za rok 2019

Zverejnené
22. septembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
22. septembra 2020