Začiatok prvej fázy bol stanovený na 22.apríla 2020

Zverejnené
20. júna 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júna 2020

Ústredný krízový štáb schválil prvú fázu uvoľnenia opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19, ktoré navrhlo konzílium odborníkov. Otváranie prevádzok a uvoľňovanie ekonomických opatrení je rozdelené do štyroch fáz. Začiatok prvej fázy bol stanovený na 22.apríla 2020. Ďalšie fázy uvoľňovania ekonomiky by mali v ideálnom prípade nasledovať v intervale dvoch týždňov v závislosti od nárastu počtu nakazených.

V prvej fáze, t.j. od 22. apríla 2020, sa budú otvárať:

  • obchodné prevádzky a prevádzky služieb do 300 m2
  • prevádzky verejného stravovania cez predajné okienko
  • vonkajšie športoviská (bezkontaktný šport, bez šatní, bez obecenstva, bez WC)
  • ubytovanie (dlhodobé, bez stravy)
  • vonkajšie trhoviská
  • predaj automobilov, vozidiel, vrátane autobazárov.

Bližšie informácie

Zmena opatrenia