Výrub drevín – oznámenie o začatí správneho konania

Zverejnené
26. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
26. mája 2021 − 25. júna 2021