Verejná obchodná súťaž na odpredaj budovy školy a pozemkov

Zverejnené
20. júna 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júna 2020

Verejná obchodná súťaž na odpredaj budovy školy a pozemkov