Verejná obchodná súťaž na odpredaj budovy školy a pozemkov

Zverejnené
11. septembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
11. septembra 2020