Verejná obchodná súťaž na odpredaj budovy školy a pozemkov

Upravené
27. aug 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
10. augusta 2020