Usmernenie ÚVZ platné od 6.4.2020

Zverejnené
20. júna 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júna 2020

Usmernenie ÚVZ platné od 6.4.2020