Usmernenie hlavného hygienika SR pre COVID-19

Zverejnené
20. júna 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júna 2020

Usmernenie hlavného hygienika SR pre COVID-19