Upozornenie: nové vysielacie frekvencie

Upravené
13. júl 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júna 2020

Upozornenie: nové vysielacie frekvencie

Prelaďovanie v našom regióne