Testovanie na covid-19

Zverejnené
14. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
14. mája 2021


Po dohode s obcou Priepasné bude pre občanov Polianky opäť zabezpečené testovanie na Covid 19 v odbernom mieste v Priepasnom, a to v piatok 14.5.2021 a v nedeľu 16.5.2021, vždy v čase od 14.00 do 16.30 hod. bez rezervácie, od 16.40 do 17.00 hod. pre občanov s rezervovaným termínom.